Close

Vennootschappen

Eens u bent opgestart en u hebt gekozen om te werken via een vennootschap assisteren wij u graag verder. Deze diensten bestaan uit 4 verschillende takken

Boekhouding
 • volledige verwerking van de dagdagelijkse boekhouding
 • periodieke financiële rapporteringen inclusief besprekingen
 • opmaak balansen en resultaatrekeningen
 • opmaak verslagen en neerleggen jaarrekening
Fiscaliteit
 • opstellen van de aangifte van zowel de btw als de vennootschapsbelasting (inclusief bijhorende bijlages en formaliteiten)
 • fiscale optimalisatie
 • vertegenwoordiging bij fiscale controles
Consulting
 • bijstand opmaak budgetten en cash flow statements (vb. gekoppeld aan een business plan)
 • bijstand bij kredietaanvragen
 • waardebepaling van uw bedrijf en marktanalyse (concurrenten)
 • bijstand bij herstructureringen
 • bijstand waardering bij overname of overlating
Bijzondere mandaten
 • bijstand bij  fusies, splitsing, ontbinding en vereffening vennootschappen

Minstens 1 keer per jaar zitten wij met u samen om de cijfers te bespreken. Enerzijds om een beoordeling te maken van de cijfers en anderzijds om de toekomstige plannen te bespreken. Op die manier kunnen we alle boekhoudkundige, fiscale en juridische verplichtingen vervullen.