Close

Uncategorized

Afschaffing btw-voorschotten maar let op voor het decembervoorschot!

In het kader van de administratieve vereenvoudiging van de btw-regelgeving, zijn de voorschotten voor btw-kwartaalindieners sinds 1 april 2017 afgeschaft. Concreet betekent dit dat u geen voorschotten dient te betalen vanaf de maand mei 2017. Vanaf deze aanpassing van de btw-regelgeving, voor enige gelijkheid tussen de belastingplichtigen te garanderen, vallen […]

September 29, 2017

Lees meer