Close

September 29, 2017

Afschaffing btw-voorschotten maar let op voor het decembervoorschot!

In het kader van de administratieve vereenvoudiging van de btw-regelgeving, zijn de voorschotten voor btw-kwartaalindieners sinds 1 april 2017 afgeschaft. Concreet betekent dit dat u geen voorschotten dient te betalen vanaf de maand mei 2017. Vanaf deze aanpassing van de btw-regelgeving, voor enige gelijkheid tussen de belastingplichtigen te garanderen, vallen de btw-kwartaalindieners nu mee onder de regeling van het decembervoorschot.

Dit wil zeggen dat men vanaf nu in de maand december, zoals de maandindieners, eventueel een decembervoorschot moeten betalen.

Het decembervoorschot is gelijk aan:

  • ofwel de effectief verschuldigde btw over de periode 1 oktober tot en met 20 december (voor maandaangevers is deze periode gelijk aan 1 december tot en met 20 december)
  • ofwel de verschuldigde btw, opgenomen onder rooster 71, op uw aangifte van het derde kwartaal (of de maand november voor de maandaangevers)

U dient dit decembervoorschot te voldoen vóór 24 december van elk jaar.

Voor enige liquiditeiten te waarborgen, zullen wij onze klant tijdig informeren over welke optie dat men best kan hanteren.

Opmerking: de afschaffing van de btw-voorschotten neemt niet weg dat u nog steeds deze voorschotten mag blijven betalen. Op deze manier vermijd u eventueel dat u een te hoog btw-bedrag dient te betalen op het einde van het kwartaal.

Heeft u nog verdere vragen over dit artikel of over andere materie? Aarzel dan niet ons te contacteren via info@vdm-ab.be.

September 29, 2017